Life+ projektet

Resultat

Det huvudsakliga målet med projektet är att visa på möjligheten av en hållbar produktion av biobränsle till transportsektorn. Projektet visar hur restprodukter från livsmedelsindustrin kan återvinnas till etanol, genom integrering med produktionssystemet i ett befintligt oljeraffinaderi.

Huvudresultatet i projektet har hittills varit:

  • Undersökning av den lokala marknaden efter råvaror.
  • Planering och förberedelse: t ex arbete med pågående tillståndsprocesser.
  • Bygglov erhållet.
  • Ansökningar till myndigheter inskickade och under behandling.
  • Miljötillstånd erhållet.
  • Anläggningen invigdes 5 juni 2015.
  • Sedan årsskiftet 2015/2016 produceras etanol enligt produktspecifikationen och djurfoder levereras till kund.
  • Vi har rapporterat in vår Mid-term rapport till EU-kommissionen.
  • Vi har vid ett flertal tillfällen tagit emot studiebesök för visning av anläggningen.