Välkommen till bloggen Annorlunda miljökämpe! Här samlar vi allt om St1s resa mot grönare drivmedel och energi. Varken vi eller vår bransch kan fortsätta i samma riktning som tidigare. Framtiden kräver att vi ger oss ut på nya och annorlunda vägar. Hoppas du vill följa med oss!

Sol- och vindenergi växer. Men vad händer när det blir vindstilla eller solen inte skiner?

Sol- och vindenergi ökar över hela världen och ses av många som de vikti­gaste energikällorna för att ersätta fossila bränslen och hejda klimatföränd­ringarna. Redan 2015 stod till exempel vindenergi för 10 % av Sveriges elförsörjning. Men de har utmaningar de är väderberoende. Därför är var vi ska få energi ifrån när solen inte skiner eller när det slutar blåsa en jätteutmaning. Då är lagring av energi när det finns överskott en lösning. Vattenkraft är både fossilfritt och ett väldigt bra sätt att göra det på. Vatten kan lagras i stora magasin och användas som en reglerande kraft. Därför har länder med bra tillgång till vattenkraft också goda förutsättningar att ha sol- och vindenergi. I Sverige har vi tur. Ca 45 % av vår energiproduktion kommer från vattenkraft. I Norge är andelen vattenkraft ännu större medan länder som Danmark och Tyskland har betydligt lägre andel vattenkraft. Något som naturligtvis delvis beror på naturliga förutsättningar som tillgång på forsar och älvar. Något vi har mycket av i Norden. I Europa har vi ett sammanbyggt elnät och kan exportera och sälja el över landsgränserna. Danmark använder till exempel el från svenska och norska vattenkraftverk för att balansera sin vindkraft. Har man inte älvar kan man använda överskotts-el för att pumpa upp vatten från nedre delen av ett vattenkraftverk till den övre delen. När det behövs el låter man vattnet rinna ner genom vattenkraftverkets turbiner igen och producera el.

 

Det pågår också mycket arbete för att utveckla batterier för energilagring. Här är kostnaden en stor utmaning, men priserna har sjunkit snabbt bland annat beroende på utvecklingen av elbilar och att stora batteriparker redan finns  i anslutning till t ex vindkraftverk. Lithium-jonbatterier kan lagra mycket el i förhållande till sin volym och det går att få ut nästa all el de laddas med. Däremot kan de bli överhettade och ta eld och metallerna som ingår kan bli bristvaror i framtiden.

 

Andra sätt som används är att låta överskott på el driva en motor som trycker ihop luft i tankar eller under marken. Energin lagras som högtrycksluft som släpps ut och driver en turbin när det behövs mer el. Andra alternativ är att styra elförbrukningen så att den matchar elproduktionen bättre och att vi kanske kör tvättmaskiner och andra elförbrukare på natten när det är mindre efterfrågan på el. Utvecklingen pågår hela tiden och vi kommer att få se mängder av nya spännande idéer.

Här på vår blogg tar vi upp olika miljövänligare energi initiativ, följ oss gärna. Kolla in filmen om hur vind och vatten samarbetar. En riktig liten kärlekshistoria faktiskt. Tips: På svk.se/kontrollrummet kan du se vilka energikällor som producerar vår energi i Sverige just nu.

 

Din bil gillar gamla wienerbröd

Surdegsbröd, kanelbullar och smågodis. På vårt raffinaderi i Göteborg gör vi etanol av livsmedelsavfall. Vi kallar tillverkningsprocessen Etanolix. Det blir etanol som är både närproducerad, förnyelsebar och hållbar. Etanol är världens största bioprodukt. Den fungerar i dagens bensin- och etanoldrivna bilar och att blanda in den i fossila bränslen är snabbaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser. Det fina är också att den går att tanka med befintlig infrastruktur, dvs du svänger lätt in och tankar på någon av våra bensinstationer. Idag ingår etanol i all vår bensin och andelen kommer att öka. Mums både för bilen, dig och miljön. 

 

Är din bil sågspånsdriven?

Inte ännu, men snart! Då menar vi inte att du faktiskt ska lassa ner sågspån i tanken utan bioetanol som framställs av sågspån. Ett grönt och närproducerat bränsle som vi i dagarna börjar tillverka i stor skala i vår splitter nya produktionsanläggning.

Redan idag innehåller all bensin i våra pumpar inblandning av etanol och nya miljödirektiv gör att andelen etanol succesivt kommer att öka ännu mer framöver.

En annan god nyhet är att den nya generationen etanol är på frammarsch: etanol som görs på avfall. Vi har redan en anläggning som gör etanol av livsmedelsavfall och nu den här som gör etanol av sågspån, dvs skogsavfall.

Sågspånet är en naturlig restprodukt vid tillverkning av träprodukter och eftersom det är vått passar det inte så bra att elda – däremot utmärkt för etanolproduktion.

Med hjälp av värme, tryck, enzymer och jäst får vi igång en jäsning. Efter destillering och avvattning blir resultatet 100 % närproducerad och hållbar etanol som vi givit det stolta namnet Cellunolix.

 

Finns det vind så finns det hopp!

Åka hiss, kolla mailen, klippa gräset, tända läslampan, fixa middag, borra hål i betong. Väldigt mycket i dagens moderna samhälle behöver el för att fungera. Den stora framtidsfrågan som håller oss sysselsatta på dagarna är hur vi ska producera el på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Dessbättre går utvecklingen hela tiden framåt inte minst på ett område som vi delar med samma entusiasm som drakflygare och seglare: vindkraft.

I vårt östra grannland Finland är St1 faktiskt den största leverantören av det och nu jobbar vi hårt för att få etablera flera landbaserade vindkraftparker i Sverige också. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att producera förnybar el och 2015 stod vinden redan för 10 % av Sveriges elförsörjning.

Därmed inte sagt att det är problemfritt. Hänsyn måste tas till boende, natur, fågelliv och annat. Tillståndsprocesserna är av naturliga skäl långa och grundliga.

Eftersom vinden dessutom kanske inte behagar blåsa när elen behövs som bäst är en annan stor fråga hur vi ska bli bättre på att lagra energi. En viktigt utmaning vi också jobbar hårt för att vara med och bidra till lösningen på. 

El och elnät känner dessbättre inga gränser så att bygga ihop och hjälpa varandra länder emellan tror vi också blir allt viktigare i framtiden. När grannarna har mer el än de behöver så lånar vi av dem och tvärt om. Det är ju så härligt med vinden, den delas av alla. Då kan vi kanske dela på elen den ger också? 

Alla som tankar hos oss är miljökämpar

Vi på St1 har bestämt oss. Vi ska bli den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi, ett arbete som startade för 20 år sedan. Det betyder att vi är dedikerade för att fasa ut den fossila energin till förmån för den förnybara. Som exempel tillverkar vi närproducerad etanol och utvecklar också övriga drivmedel för att de ska innehålla mer förnybart. Som energibolag har vi nu också ett bredare perspektiv och tittar på hur vi kan få fram fler förnybara energilösningar till hushåll och industrier. Vi är stora inom vindkraft och har också pilotprojekt för geotermisk värme* som man hämtar kilometervis ner i marken. En teknik St1 är unika med att prova i Finland.

Per-Arne Karlsson, chef förnybar energi, St1 Sverige säger så här om St1s miljöarbete:
– För att driva utvecklingen mot kraftigt reducerade fossila CO2 utsläpp måste vi ta tillvara på alla förnybara energikällor. Det slutliga målet är naturligtvis att få bort alla skadliga utsläpp. Det går bara genom att ersätta fossil energi med förnybar energi. Nu lägger vi ner ett stort arbete för att hitta nya projekt, dels sådana som bygger på egen kunskap, teknik och innovationer, men vi söker också kontakt med innovatörer och producenter för gemensamma projekt och investeringar.

Så nu vet du att du investerar i miljön varje gång du tankar hos oss. St1 investerar största delen av sin vinst i utveckling av förnyelsebar energi, inte bara drivmedel för bilar och tung trafik utan även för till exempel hushåll och industri.
 

 

Vi borrar djupare för en bättre miljö

Sju kilometer under markytan händer det grejer. Här nere i djupet tar vi till vara på värmen från jordens inre och gör till fjärrvärme som ska värma upp fastigheter i grannskapet. Vi använder en helt ny teknik som kallas geotermisk djupvärme. Det är en helt utsläppsfri energikälla för fjärrvärmeproduktion. En teknik som vi och våra partners är de första att prova i Finland.

När du tankar hos oss på St1 är du med och investerat i detta. För den största delen av vår vinst går till satsningar på framtidens fossilfria energi.

Geotermik är en av de viktigaste investeringarna som vi har gjort. Det är en förnybar, utsläppsfri energikälla som kan kopplas direkt till det befintliga fjärrvärmenätet.

St1s vision för framtiden är att förse samhället med nya, alternativa drivmedel. Inte bara för fordon utan även energi för så många användningsområden som möjligt, som till exempel hushåll och industri.

Det varierar hur djupt vi borrar per dag. Det beror på jordskorpans beskaffenhet och om vi stöter på andra problem eller behöver byta någon del av utrustningen. Det kan alltså variera från 0-250 meter. Rekordet ligger dock på hela 370 meter på en dag.

 

Gamla bullar blir etanol till bilar som rullar

För ett år sedan stod energiminister Ibrahim Baylan och St1:s vd på vårt raffinaderi Göteborg och langade gamla bullar och limpor direkt in i en stor container på vår nya tillverkningsanläggning..

Då invigde vi vår världsunika anläggning som gör etanol av livsmedelsavfall.
Istället för att slängas, blir avfallet drivmedel som minskar de fossila växthusgasutsläppen med mer än 90 %. Vi kallar tillverkningsprocessen Etanolix.

Anläggning är unik på många sätt. Hela produktionen är integrerad med vårt raffinaderi, så vi kan utnyttja energivinster genom att använda energi, vatten och infrastruktur därifrån. På så sätt blir etanolproduktionen ännu mer klimateffektiv.

Här kan du se filmen om vår Etanolixfabrik

Näytetään 7 tulosta.
Merkintöjä per sivu 20
jostakin 1